A Bhaile Bheag Na Beithile
(Oh Little Town of Bethlehem)

[Irish-Gaelic]

[ Phonetic]

A bhaile bheag na Beithile,

Nach sítheach chím thú id luí.

Os cionn do shuain gan taibhreamh suthain,

Imíonn na réalta thart gan scíth.

Ach ar do shráideanna dorcha sailsíonn,

Síor-sholas buan gan locht,

Cúis dóchais is uamhain iliomad bliain,

Chun críche ionat anocht.


A réalta maidine in éindí,

Fógraíg an naomh-bhreith féin,

Le molta canaíg do Dhia, an Rí,

Síocháin d'fhireín an tsaoil,

Óir beirtear Chríost ó Mhuire,

‘Gus Í dtionól le chéile thuas,

Le daonnaí ‘na suan, tá na haingil le fonn,

Ag faire le grá gan duais.


A leinbh naofa na Beithile,

Tar anuas chughainn, ‘sí ár nguí,

Ár bpeacaí ruaig, ‘gus ionainn gluais,

In-aithbhreith inniu le brí,

Aingil na Nollag a chualamar,

Ag nochtadh deá-scéala go suairc,

Ó tar chugainn féin, mair linn mar aon,

Ár dTiarna caoin go buan.

Ah vwall-ya veg nah Beh-hill-leh,

Nahk see-achk keem hoo-id lee.

Oss k-yoan duh hoo-in gan tav-rev soo-in,

Im-EEn nah rail-ta hart gan sh-kee.

Ock air duh h-ray-denna dor-Xha sayl-sheen,

Sheer-holahs boo-in gan lawkt,

Ku-sh duc-hish iss oo-win il-yumad bleen,

Kun kree-Xhe unat anochkt.


Ah rail-tah mah-gin in ayn-dee,

Foe-greeg on nayev-vreth fayn,

Leh moul-tah kanig duh Yee-ah, ahn rEE,

Shee-akahn deer-een ahn tay-il,

Ore bertar Kreest oh vw-ire,

Gus ee jun-oll leh kay-leh hoo-as,

Leh deen-nee nah soon, taw nah hangle leh fawn,

Egg fareh leh graw gahn doo-ish.


Ah linev nayfa nah beh-hill-eh,

Tar anoos Xchug-in, shee ahr n-gee,

Ahr bak-ee roo-ig, gus un-nan gloosh,

In-ah-vray in-oo leh bree,

Angle nah Nullag ah Xchoo-lahmar,

Egg noXchtah(d) jah-shkaylah guh soo-arc,

Oh tar Xchug-in fayn, mahr linn mahr ayn,

Ahr deer-nah keen guh boon.

1] Oh little town of Bethlehem,
How still we see thee lie,
Above thy deep and dreamless sleep,
The silent stars go by,
But on your dark dismal streets
Enduring constant light without fault,
Reason of hope and dread for many years,
To end for us tonight.

2] Oh morning stars, together,
Proclaim the holy birth,
And praises sing to God, the King,
And peace to men on Earth,
For Christ is born of Mary,
And gathered all above,
While mortals sleep, the angels keep,
Their watch of wondering love.

3] Oh holy child of Bethlehem,
Descend on us, we pray,
Cast out our sin and enter in,
Be born in us today,
We heard the Christmas angels,
The great glad tidings tell,
Oh come to us abide with us,
Our Lord Emmanuel.