Dúlamán
Long, Standard Version (Seaweed)

[Irish-Gaelic]

[Rough Phonetic]

[Corfá]
Dúlamán na binne buí, Dúlamán Gaelach
Dúlamán na farraige, ’s é b’fhearr a bhí in Éirinn.

A’níon mhín ó, sin anall na fir shúirí
A mháithair mhín ó, cuir na roithléan go dtí mé.

[Corfá]

Tá cosa dubha dúbailte ar an Dúlamán Gaelach
Tá dhá chluais mhaol ar an Dúlamán Gaelach.

[Corfá]

Rachaimid go doire leis an Dúlamán Gaelach,
Is ceannóimid bróga daora ar an Dúlamán Gaelach.

[Corfá]

Bróga breaca dubha ar an Dúlamán Gaelach
Tá bearéad agus triús ar an Dúlamán Gaelach.

[Corfá]

Ar bhfaca tú mo ghrá arsa an Dúlamán Gaelach
Ni dheachaigh sí liom í, d’fhiafrigh an fear Shúirí.

[Corfá]

Ó ceannóidh mé cíor dí as an Dúlamán Gaelach
’Sé an scéal a chuir sí chugam, go raibh a ceann cíortha.

[Corfá]

Ó cha bhfaigheann tú mo’níon, arsa an Dúlamán Gaelach
Bheul, fuadóidh mé liom í, arsa an Dúlamán Gaelach.

[Corfá]

Ó sin deireadh le mo scéal arsa an Dúlamán Gaelach
’S cuir fáilte do mo ghádhsa arsa an Dúlamán Maorach.

[Corfá x 2]

[Chorus]
Dool-aman nah bi’neh bwee, Dool-aman Gaelach
Dool-aman nah far-ega, shay var a vee in Erin.

Ah-neen veen oh shin a-naul na-fear hur-ree
Ah wah-her veen oh keer-na ruh-lawn gu-dee may.

[Chorus]

Tah kusa du du-balt-cha air un Dool-aman Gaelach
Tah gah kloosh whale air-un Dool-aman Gaelach

[Chorus]

Rock-ameed guh dirra lesh-un Dool-aman Gaelach
Is-ken-oymid broh-ga deer-ah air-un Dool-aman Gaelach.

[Chorus]

Broh-ga brecka doo-ah air-un Dool-aman Gaelach
Tah bar-Aid agus troos air-un Dool-aman Gaelach.

[Chorus]

Air wahka too muh h-raw air-sa un Dool-aman Gaelach
Nee yock-EE shEE lum-EE, dEE-frEE un far hur-rEE.

[Chorus]

Oh ken-noyd may keer-dee ahs un Dool-aman Gaelach
Shay un shkayl ah keer shEE koo-um gu rev ah ke-oun keera.

[Chorus]

Oh xHah-wine too mo-nEEn airs-un Dool-aman Gaelach
Well foo-doy may lum-EE, airs-un Dool-aman Gaelach.

[Chorus]

Oh shin der-reh le-mo shkayl airs-un Dool-aman Gaelach
Es kur fawl-cha du-muh (r)aw-sa airs-un Dool-aman Werlawk.

[Chorus x 2]

¢] Beautiful yellow Dúlamán, Irish Dúlamán
Dúlamán of the Sea, he is and was the man of Erin.

2] (translation to come later)

3] (translation to come later)
We will buy expensive shoes from Irish Dúlamán.

4] Black patterned shoes from the Irish Dúlamán,
A berét and trousers are on the Irish Dúlamán.

5] (translation to come later)

6] (translation to come later)

7] (translation to come later)

8] (translation to come later)