Oíche Chiúin
(Silent Night)


[Irish-Gaelic]

[Rough Phonetic]

Oíche Chiúin, oíche Mhic Dé,

Cách ‘na suan, dís araon,

Dís is dílse ‘faire le spéire,

Naíon beag gnaoigheal ceannanntais caomh,

Críost ‘na chodhladh go séimh,

Críost ‘na chodhladh go séimh.


Oíche chiúin, oíche Mhic Dé,

Aoirí ar dtús chuala ‘na scéal;

Allelúia aingeal ag glaoch,

Cantan suairc I ngar is I gcéin,

Críost an Slánaitheoir Féin,

Críost an Slánaitheoir Féin.


Oíche Chiúin, oíche Mhic Dé,

Cách ‘na suan, dís araon,

Dís is dílse ‘faire le spéire,

Naíon beag gnaoigheal ceannanntais caomh,

Críost ‘na chodhladh go séimh,

Críost ‘na chodhladh go séimh.

Ee'ha k'u'in, ee'ha vic day,

kaw'k na soon, deesh arain,

deesh is deel'sha far'a le spare',

Neen byug gnee'hal kyan'antish kave,

Kreest na kulah guh shave,

Kreest na kulah guh shave.


Ee'ha k'u'in, ee'ha vic day,

Airee air doo's kulah nah shkay'l;

Al-la-loo-ya angal egg glayuck,

Kantan su-ark EE-gnar iss EEgain,

Kreest on slawn-a-hore fain,

Kreest on slawn-a-hore fain.


Ee'ha k'u'in, ee'ha vic day,

kaw'k na soon, deesh arain,

deesh is deel'sha far'a le spare',

Neen byug gnee'hal kyan'antish kave,

Kreest na kulah guh shave,

Kreest na kulah guh shave.