Trasna na Dtonnta
(Over the Waves)

[Irish-Gaelic]

[Rough Phonetic]

[1 agus Curfa]
Trasna na dtonnta, dul siar, dul siar,
Slán leis an uaigneas ‘is slán leis an gcían;
Geal é mo chroí, agus geal í an ghrian,
Geal bheith ag filleadh go hÉirinn!

[2]
Chonac mo dhóthain de Thíortha I gcéin,
Ór agus airgead, saibhreas an tsaoil,
Éiríonn an croí ‘nam le breacadh gach lae
‘S mé druidim le dúthaigh mo mhuintir!

Curfa

[3]
Ar mo thriall siar ó éirigh mo chroí
An aimsir go hálainn is tonnta deas réidh
Stiúradh go díreach go dúthaigh mo chliabh
‘S beidh mé I nÉirinn amáireach!

Curfa

[4]
Muintir an Iarthair ‘siad cairde mo chroí,
Fáilte ‘as féile bheidh romham ar gach taobh.
Ar fhágaint an tsaoil seo,‘sé guindhim ar an Rí
Gur leo san a shinsear í gcill mé.

Curfa

[1 and Chorus]
Trahsna nah dunnta, dul sheer, dul sheer,
Slawn lesh un ooig-nes, iss slawn lesh un gEEn;
G'yal ay muh krEE, ah-gus g'yal EE un gy'reen
G'yal veh egg fillah guh hair-in!

[2]
Kun-ig muh go-hin, jeh hEEra EE-gayn,
Ore ah-gus air-reged, sev-ras un teel,
Eye-reen un krEE-num leh braka gawk-lay
Ss-may dridim leh dookie muh ween-char!

Chorus

[3]
Air mo h-reel sheer oh eye-rEE muh krEE
Un Aym-sheer guh haul-in iss tunntah jas ray
Stooruh guh jeer-ock go-dookie muh klay-v
Iss bay may in-nair-in ah-marock!

Chorus

[4]
Mween-char un-ear-har, sheed kar-jeh muh krEE
Fall-che es fay-leh veh rowam air-gawk tev,
Air aw-gin un teel shuh, shay gyee-im air un REE
Gur l-yeo son a-shin-sheer EE gill may.

Chorus


Rough translation of the song...

1. and Chorus:
Over the waves, going west, going west!
Good-bye to loneliness and to the distant land;
It brightens my heart and the sun,
Happy to be returning to Ireland!

2.
I saw my sufficiency in countries far away,
Gold and silver, the wealth of the life
My heart rises in me with the break of the day,
And me drawing closer to the land of my people!